Community Abonneren
×

Transformatievermogen wordt een essentiële competentie in raden van toezicht in zorg en welzijn

Raden van toezicht van zorg- en welzijnsorganisaties komen voor het Integraal
Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord in een ander vaarwater terecht.
Niet-vrijblijvende samenwerking in regionale netwerken vraagt immers om een andere
sturingslogica, waarbij de maatschappelijke opgave moet worden meegenomen in de
eigen organisatiestrategie. Daar moeten ze nu snel werk van maken. “IZA en GALA dwingen toezichthouders om verder te kijken dan naar wat zich afspeelt binnen de eigen muren van de organisatie waarop zij toezicht houden”

PREMIUM