Community Abonneren
×

Met het van kracht worden van de wijziging op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) per 1 januari 2021 is vroegsignalering een wettelijke taak geworden voor gemeenten. Pijnacker-Nootdorp pakt die taak zeer serieus op. Niet alleen in de dagelijkse praktijk, maar ook door workshops te organiseren waarin de betrokken professionals en vrijwilligers elkaar ontmoeten en van elkaars kennis kunnen leren.

Vitale ouderen

We moeten tot een veel helderder onderscheid komen tussen zorg en hulp, stelt gezondheidseconoom Marcel Canoy. Hulptaken horen niet door zorgprofessionals te worden gedaan. Er is een pool van anderhalf miljoen fitte ouderen die in principe inzetbaar is om hulptaken te verrichten voor hun leeftijdsgenoten. Als we de zorg overeind willen houden, is het hard nodig om hun inzet te benutten.

Preventie

Brandbrief bij Commissiedebat Tweede Kamer over suïcidepreventie

In een brandbrief vragen de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en MIND aandacht voor de (voorgenomen) sluitingen van zorgvoorzieningen in de ggz. Ze waarschuwen dat het wegvallen van specifiek zorgaanbod ertoe kan leiden dat er gaten vallen in het (regionale of nationale) zorgpalet, waardoor de zorg voor cliënten in het gedrang komt.
Deze brandbrief komt op een cruciaal moment, want op 11 mei vindt in de Tweede Kamer het commissiedebat plaats over ggz/maatschappelijke opvang/suïcidepreventie.

Leefstijlprogramma SMARTsize dringt overgewicht terug

Leefstijlprogramma’s doen niet altijd wat ze beloven. Onder bepaalde voorwaarden lijken ze echter succesvol te zijn, zo blijkt uit een pilot met het leefstijlprogramma SMARTsize in Den Haag. Een combinatie van evidence based gedragstechnieken, ondersteuning door een leefstijlcoach of diëtiste en gezamenlijke kookworkshops bepalen het succes.

Vacatures

Sociaal Domein

Academie

Sociaal Domein