Community Abonneren
×

Transformeren doe je zo

Het Ministerie van VWS publiceerde recent een bundel met kennis voor de praktijk, die enerzijds een afsluiting vormt van de JZOJP-fase en die anderzijds de basis vormt voor het effectief aanpakken van de zorgtransformatie die het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord beogen. Vilans is hierin verantwoordelijk voor het onderdeel over het organiseren van integrale zorg. Het benoemt hiervoor de aanpak met de Limburgse PlusPraktijken en het zesknoppenmodel van CZ als goed voorbeeld.

De disbalans tussen huisarts en sociaal werker

De eerste lijn maakt steeds meer gebruik van aanbod in het sociaal domein. Maar in de ogen van Pieter Hilhorst is die samenwerking nog te dun. “Gezien de uitdagingen in de komende decennia waar we mee te maken krijgen, is een werkelijk domein overstijgende samenwerking nodig.”

Vacatures

Sociaal Domein

Academie

Sociaal Domein

Community Academy

Sociaal Domein


Geestelijke verzorging thuis voorziet duidelijk in behoefte

De subsidieregeling Geestelijke Verzorging Thuis heeft ervoor gezorgd dat mensen in de thuissituatie vaker een beroep zijn gaan doen op deze ondersteuning. Dit onderstreept de waarde ervan in de huidige samenleving, waarin sprake is van individualisering en ontkerkelijking. De structuren om naar elkaar om te zien zijn daardoor aangetast, maar de behoefte eraan – als wezenlijk onderdeel van zingeving – blijft onverminderd bestaan.

Inzet familievertrouwenspersonen voor naasten buiten de verplichte ggz mogelijk maken

In de verplichte ggz hebben familie en naasten wettelijk recht op een familievertrouwenspersoon. Die denkt mee met naaste én hulpverlening en geeft informatie en advies. De inzet daarvan zou ook buiten de verplichte ggz waardevol zijn, stelt de nieuwe stichting Familievertrouwenspersonen PLUS, om met gerichte preventie verergering van een bestaande situatie rond een kwetsbare persoon te voorkomen. Ze verwijst daarbij onder andere op de toename van verwarde personen, waarvoor niemand een oplossing weet. Stichting Familievertrouwenspersonen PLUS is beschikbaar voor gemeenten, buurtteams en GGD’s en nodigt hen uit om ervaring op te doen met de inzet van familievertrouwenspersonen.

Denken over een nieuw gezondheidssysteem

Op basis van 45 jaar werkervaring in de zorg en voor gemeenten komt Henk Handlogten tot een stelsel van vijf integrale innovatiegebieden die er gezamenlijk toe leiden dat ons huidige zorgstelsel wordt omgevormd tot een gezondheidssysteem. Hard nodig, omdat overheid en zorg sterk verdeeld zijn, maar vooral doordat meer dan zestig procent van de burgers (chronisch) afhankelijk zijn geworden van de zorg. Voor het ministerie van VWS is in dit plan geen plaats meer.

Landelijk meldpunt versterkt kennis over zorgwekkend gedrag

Wie getuige is van een ernstig ongeval, brand of diefstal, kan terecht bij 112. Wie kampt met zelfmoordgedachten en daarover wil praten, heeft 113 tot zijn beschikking. Voor overlast of niet acute gevallen, is er de lokale politie. De politie, zowel landelijk als lokaal, ontvangt echter ook zeer vaak meldingen omtrent personen die verward gedrag vertonen – in 2023 ruim 140.000. Hiervoor bestaat er echter sinds 2020 een speciaal meldpunt: het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag. Hoewel het sinds de oprichting steeds vaker wordt gebruikt – in 2023 kwamen er bijna 16.500 meldingen binnen – is het bestaan ervan bij velen nog niet bekend. Waar dient het meldpunt precies voor, wanneer is het raadzaam om een melding te maken, wat wordt er met deze melding gedaan, en wat is eigenlijk verward gedrag?

PREMIUM

Familie (beter) leren omgaan met patiënt

Stichting Naastentraining verzorgt online privé training en coaching voor naasten van personen met ernstige psychische problemen. Het stelt geen diagnoses, maar helpt de familieleden van de kwetsbare persoon op een praktische manier om in balans te blijven en op een goede manier te blijven omgaan met de situatie waarin een kwetsbare familielid onderdeel van het dagelijks leven uitmaakt. De hulp is kosteloos.

PREMIUM

Ik betaal nergens meer voor

Het is niet voor niets dat de Hoge Raad zich recent bezorgd uitte over autonomen, ‘kwetsbare burgers die verder wegzakken’. Het zijn mensen die de overheid of instanties niet vertrouwen, wat betekent dat ze moeilijk bereikbaar zijn voor hulp en bijsturing. Ook sociaal werkers ervaren dit. Er ontstaat een steeds verder groeiend verschil tussen mensen met een hoog en laag inkomen en opleidingsniveau. Ruimte voor een brede middenklasse lijkt steeds verder weg en daarmee worden de verschillen steeds groter. De recente overwinning van de PVV en de opkomst van een nieuwe partij met als naam ‘Nieuw Sociaal Contract’ spreken boekdelen.