Community Abonneren
×

“We helpen deze jongeren door onze krachten te bundelen”

Jongeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) kunnen door hun emoties en gedrag worstelen met zichzelf en hun omgeving. Toch is behandeling goed mogelijk, vertelt dr Christel Hessels, klinisch psycholoog en leidinggevende bij Helping Young People Early (HYPE), een programma voor de diagnostiek, behandeling en wetenschappelijk onderzoek bij jongeren (12 – 25 jaar) met BPS, dat sinds 2022 TOPGGz erkend is. Hoe eerder deze hulp geboden wordt, hoe beter. Hessels hoopt daarom dat sociale wijkteams niet schromen om gebruik te maken van de expertise van HYPE.

Vacatures

Sociaal Domein

Academie

Sociaal Domein

Community Academy

Sociaal Domein


,

Maatschappelijke zorg- en opvangorganisaties Kessler en Perspektief gaan fuseren

De maatschappelijke zorg- en opvangorganisaties Kessler en Perspektief gaan fuseren. De fusie zal op 1 januari 2024 gerealiseerd zijn, en de nieuwe organisatie zal de naam KesslerPerspektief voeren. De reden voor deze stap is dat de organisaties zo de zorg aan hun cliënten kunnen verbeteren, hun ondersteunende diensten nog beter kunnen inzetten, hun positie op de arbeidsmarkt verstevigen en hun samenwerking met de betrokken gemeenten en zorgkantoren kunnen optimaliseren.

,

Samen werken aan een integraal zorgplatform

HealthConnected en Caresharing hebben de samenwerking gezocht om een integraal Netwerk Informatie Systeem (NIS) rondom de eerstelijns zorg te ontwikkelen. De twee partijen vullen elkaar goed aan om dit – in co-creatie met de veldpartijen – voor elkaar te krijgen. HealthConnected is een it leverancier die applicaties voor de huisartsenzorg ontwikkelt. Caresharing onderhoudt als it-leverancier applicaties die bedoeld zijn voor netwerkzorg, ziekenhuizen, huisartsen, VVT-aanbieders, apotheken, paramedici en sociaal domein.

Het opbouwwerk als eerste lijn

Wie graag wil dat mensen in hun buurt meer naar elkaar omkijken, meer voor elkaar zorgen, heeft opbouwwerkers nodig. Onlangs verscheen het visiedocument Laten we het eens over samenlevingsopbouw hebben. Het is tijd. Coauteur Jeroen Gradener: “Voor opbouwwerkers is het belangrijkste dat mensen elkaar vinden, met elkaar aan de slag gaan. Ook als dat wringt met beleidsagenda’s” Gebrek aan timing kun je de initiatiefnemers van de
landelijke actieagenda De Kracht van Samenlevingsopbouw niet verwijten. Het belang van de gemeenschap, de buurt, de wijk, al is het maar als prothese van de kwakkelende verzorgingsstaat, is herontdekt.

Kerngezond in Vlissingen en Hulst

Het enkele jaren geleden in Vlissingen gestarte concept Kerngezond krijgt nu een vervolg in Hulst. Kernbegrippen zijn samenwerking tussen het medisch en sociaal domein, zorgvragen voorkomen en de zorg en ondersteuning slimmer organiseren. Het feit dat Kerngezond nu een onderdeel is geworden van de Zeeuwse Zorg Coalitie betekent dat het concept nu – in lijn met de doelstellingen in het compensatiepakket Wind in de zeilen en passend bij het regioplan voor het Integraal Zorgakkoord – in steeds meer gemeenten kan worden toegepast.

Veel meer aandacht nodig voor femicide

Huisartsen, wijkverpleegkundigen en professionals in het sociaal domein kunnen een rol spelen in het voorkomen van femicide. Belangrijk hiervoor is dat zij signalen herkennen en op basis van inhoudelijke kennis in staat zijn om door te vragen als ze een vermoeden hebben dat sprake is van een onveilige situatie voor de vrouw in de relatie of het gezin of in het contact met haar ex. Maar de kennis over femicide staat onvoldoende op de agenda bij de beroepsverenigingen van deze professionals, stellen Valente en het Verwey-Jonker Instituut.

PREMIUM

Mantelzorgmakelaar opzoek naar (h)erkenning

De mantelzorgmakelaar kan mantelzorgers op veel manieren ondersteunen: zorg inzetten,
hulpmiddelen en Wlz-indicaties aanvragen, aangepast vervoer of woningaanpassingen begeleiden. En ook in de gaten houden of de mantelzorger niet overbelast raakt en dus tijdig respijtzorg regelen. Maar veel te weinig mensen weten dat het beroep bestaat, zegt mantelzorgmakelaar Priscilla Miedema. En hoewel ze er zelf baat bij zouden hebben, doen professionals in de eerste lijn onvoldoende om daarin verandering te brengen.

PREMIUM

Makker, meer dan een kameraad

Een makker is een vriend of kameraad. Het is ook de naam van een organisatie in het zuiden van Nederland die zich richt op hulp aan mensen met een licht verstandelijke beperking, mensen met niet-aangeboren hersenletsel en anderen die een hulpvraag hebben. Deze hulp kan alle facetten van het leven beslaan zoals opvoeden, verslavingsproblematiek, sociale vaardigheidstraining, ondersteuning bij zelfstandig wonen, crisisopvang, hulp bij opvoeden en bestrijden van eenzaamheid. Onder andere door te leren hoe je vrienden maakt en vriendschap onderhoudt.

PREMIUM

Transformatievermogen wordt een essentiële competentie in raden van toezicht in zorg en welzijn

Raden van toezicht van zorg- en welzijnsorganisaties komen voor het Integraal
Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord in een ander vaarwater terecht.
Niet-vrijblijvende samenwerking in regionale netwerken vraagt immers om een andere
sturingslogica, waarbij de maatschappelijke opgave moet worden meegenomen in de
eigen organisatiestrategie. Daar moeten ze nu snel werk van maken. “IZA en GALA dwingen toezichthouders om verder te kijken dan naar wat zich afspeelt binnen de eigen muren van de organisatie waarop zij toezicht houden”