Community Abonneren
×

Een plek aan tafel voor de paramedici

De doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord zijn alleen te realiseren als álle partijen daarin met elkaar samenwerken, stelt Bianca Rootsaert, sinds kort voorzitter van Paramedisch Platform Nederland. “De paramedici zijn hier hard bij nodig en zijn ook bereid om hun rol hierin te pakken. Zelf hebben ze de verantwoordelijkheid om te waarborgen dat ze in dat proces samen optrekken. Maar het zou ook helpen als ze werden gefaciliteerd om hun rol te kúnnen pakken.

Toekomstbestendig steun systeem in Bunschoten als best practice

De Boei in Bunschoten zag op tijd in dat ze anders moest gaan handelen om als kleine sociaalwerkorganisatie ook in de toekomst inwoners goed te kunnen blijven ondersteunen. De organisatie ontwikkelde het steunsysteem Netwerkwijs, dat ervoor zorgt dat inwoners snel de juiste ondersteuning krijgen én dat de druk op de professionele zorg verlicht. Voor de regiotafels die nu overal in het land worden georganiseerd een buitengewoon interessant voorbeeld.

6 oktober | Masterclass samenwerking in zorg en welzijn in het licht van IZA

In samenwerking met de Academie Sociaal Domein organiseert het opleidingsinstituut Meer Kennis de Masterclass Samenwerking in zorg en welzijn in het licht van het IZa.
Het Integraal Zorgakkoord vraagt om samenwerking tussen de partijen in zorg en welzijn. Hieraan wordt in de wet- en regelgeving ook ruimte geboden. Dit brengt een aantal governance vraagstukken met zich mee voor deze partijen. Die komen aan bod tijdens een masterclass van Meer Kennis en de Academie Sociaal Domein, bedoeld voor bestuurders, toezichthouders en compliance officers.

De ouderenzorg heeft zuurstof nodig

De aangekondigde bezuinigingen op de ouderenzorg baren Roeli Mossel, directeurbestuurder van NNCZ, grote zorgen. Ze verwacht dat de kortingen zullen leiden tot het ontslag van zorgpersoneel. “Juist de meest kwetsbare mensen vallen dan tussen wal en schip.” Met diverse acties proberen met name organisaties in de noordelijke provincies het tij te keren.

Mantelzorger en professionals delen dezelfde angst

“Zorg begint bij de vijf miljoen mensen die in Nederland mantelzorg verlenen.” Esther Hendriks is sinds ruim een half jaar de bestuurder van MantelzorgNL. De druk op mantelzorgers neemt toe, de ondersteuning niet, ziet ze. “We moeten nu echt de mantelzorger als vertrekpunt nemen bij de inrichting van zorg en welzijn.”

Zwanger worden wanneer je dat als vrouw zelf wil

Verloskundigen hebben voor sommige patiënten een vergelijkbare vertrouwenspositie als huisartsen. Astrid van der Duijs maakt daar met collega’s in de Schilderswijk in Den Haag slim gebruik van. “We kunnen eigenlijk niet anders werken als je echt een verschil wil maken in gezondheidsuitkomsten.” Ze pleit voor ontwikkeling van de specialisatie sociale
verloskunde.”Voor veel vrouwen die bij ons komen, zijn wij het eerste contact met de zorg. Het zijn vrouwen die lang onder de radar zijn gebleven. Wij zijn voor hen dan de eerste stap binnen het medisch-sociaal domein, in de maatschappij zelfs.”

Vacatures

Sociaal Domein

Academie

Sociaal Domein

Community Academy

Sociaal Domein