Community Abonneren
×

Jongvolwassenen met een lvb willen gezien worden!

Uit drie onderzoeken blijkt dat de hulpverlening aan jongvolwassenen met een lvb en ernstige problemen anders kan. Gebruik minder vaak het label lvb. Maak het mogelijk dat ze duurzame ondersteuning krijgen als ze betaald werk hebben. Bespreek de rol van geld. Dit zijn enkele uitkomsten van de onderzoeken.

Met preventieve vroegdiagnostiek de wijk in

Preventie in de eerste lijn is vooral gericht op gedragsverandering en leefstijlaanpassing, met als doel ziekten te voorkomen. Daarom heet dit primaire preventie. Steeds vaker wordt hierbij ook het sociaal domein betrokken, waar wijkgericht werken in de haarvaten zit. Zou dat sociaal domein ook een rol kunnen spelen bij secundaire preventie?

Samen zelfredzaam

De bejaardenhuizen zijn verdwenen, maar er was geen flankerend beleid om de bejaarden de zorg te blijven bieden die ze wel nog steeds nodig hadden.
Een woonvorm waarin ouderen bij elkaar wonen is dan een optie voor deze mensen om dit zelf te regelen.
Dat kan heel mooi uitpakken, zoals dit verhaal laat zien. Maar de vertellers hebben er wel een achterliggende boodschap bij: de overheid en woningcorporaties moeten die voor veel meer ouderen mogelijk maken.

Werken als psychiater in de ggz is mooi, maak het dus aantrekkelijk

Ggz-aanbieders zijn altijd op zoek naar jonge psychiaters. Eenmaal binnen ontbreekt het aan een formele structuur om ze enthousiast te houden, stelt Louise Smallenburg, psychiater en voorzitter van De Jonge Psychiater. Dat kan beter, vindt ze, en het zou uiteindelijk ook kunnen helpen om de wachtlijsten in de ggz niet verder te laten oplopen.

Het Integraal Zorgakkoord en de rol van de GGD’en

In de conceptversie van het Integraal Zorgakkoord schetst de overheid op diverse punten gezondheidsdoelen voor de bevolking. Die hebben betrekking op publieke gezondheid en dit betekent dat hierin een taak is weggelegd voor de GGD’en. Die moeten monitoren of de gezondheidsdoelen worden gehaald, stelt Laura Blomaard, adviseur bij Zorgvuldig Advies.

Vacatures

Sociaal Domein

Academie

Sociaal Domein