Community Abonneren
×

PERSBERICHT 26-1

2diabeat deelt geleerde lessen van twee jaar leefstijlverbetering in de wijk met staatssecretaris Maarten van Ooijen

PREMIUM

De veenbrand blussen

In de zorg dreigt een veenbrand te ontstaan, stelde Daan Dohmen in de oratie bij zijn benoeming tot hoogleraar digitale transformatie in de zorg aan de Open Universiteit. Om die veenbrand te kunnen blussen, is het zaak dat we (weer) voor elkaar gaan zorgen, verschillen omarmen en alleen behandelen als het zinvol is, stelde hij. De term ‘digitale dorpsdokter’ zorgde hierbij voor enige beroering onder een aantal huisartsen. Maar wie de oratie leest, krijgt een genuanceerd toekomstbeeld over de zorg waarin de ‘analoge’ huisarts juist een voorname rol speelt.

PREMIUM

Talenten benutten is basisbanen creëren

Na onder andere Groningen en Rotterdam start ook de gemeente Tilburg nu een experiment met basisbanen. Het gaat hierbij om duurzaam, stabiel en betaald werk. Verantwoordelijk voor dit initiatief is GroenLinks wethouder Esmah Lahlah, verantwoordelijk voor bestaanszekerheid, kansengelijkheid en talentontwikkeling. “Als je het over een inclusieve samenleving hebt, is talentontwikkeling de basis”, zegt ze.

PREMIUM

In de strijd tegen eenzaamheid blijkt er voor de supermarkt een rol weggelegd

‘Ook al moet ik aansluiten in de langere rij voor de kassa, ik ga toch bij haar.’ Mevrouw Plessius glimlacht als ze over haar favoriete cassière bij een Amsterdamse vestiging van Dirk van den Broek praat. Mevrouw is bijna 91 en doet al jaren haar boodschappen in deze supermarkt. Sinds een aantal jaar gaat haar dochter met haar mee, die haalt haar op met de auto en brengt haar weer thuis en ondertussen doet die zelf ook boodschappen.

PREMIUM

Jongeren drempelloos op weg helpen

In Goes, Deurne en Breda staan TEJO-huizen, waar jongeren anoniem en zonder afspraak kunnen binnenlopen voor een gesprek met een daar vrijwillig werkende professional. Een initiatief waaraan onder jongeren (tussen tien en twintig jaar) grote behoefte blijkt te bestaan. Het mandaat ligt nadrukkelijk bij de jongere zelf.

PREMIUM

Een kamer met aandacht

Net zoals alle jongeren willen ook jongeren die begeleid wonen de vervolgstap zetten naar zelfstandigheid. Het initiatief Kamers met Aandacht kan daarbij voor velen van hen een interessante tussenstap zijn. Het biedt een match tussen de jongere die nog extra aandacht nodig heeft om te leren op eigen benen te staan, en de verhuurder die graag zo iemand wil helpen om hierin te groeien.

Vacatures

Sociaal Domein

Atrium Academie

Sociaal Domein

Community Academy

Sociaal Domein