Community Abonneren
×

Mentale fitheid van inwoners ondersteunen met eHealth

Evie (eHealth voor iedereen) ondersteunt zorgprofessionals die werkzaam zijn in de huisartsenzorg, het sociaal domein en de generalistische basis-ggz in het succesvol toepassen van eHealth in hun dagelijks werk. Daarnaast stimuleert en faciliteert het individuen in hun eigen proces naar optimale mentale veerkracht. “Als facilitator zorgen we dat we alle partijen in een regio aanhaken voor samenwerking, als basis voor passende zorg.”

Zorgzame buurten zijn de toekomst

De domeinen welzijn, zorg en wonen zijn nu nog vaak gescheiden werelden. Dat moet anders, vinden steeds meer mensen. Hoogleraar gezondheidseconomie en dementie
Marcel Canoy is één van hen. Samen met enkele coauteurs schreef hij de bundel Zorgzame buurten. Ter inspiratie, maar vooral omdat “zorgzame buurten onze enige hoop zijn op een goed leven in de toekomst”.

,

De volgende stap in de verbinding van zorg en sociaal domein in de wijk

Het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord zien Welzijn op Recept als een van de ketenaanpakken waarvoor gemeenten en zorgverzekeraars op regionaal niveau afspraken moeten maken. Nu is er een modelovereenkomst plus bijbehorende handreiking, die het voor beide partijen makkelijker maakt om afspraken te maken over de inkoop en governance van Welzijn op Recept.

Achter de voordeur van het sociaal werk

Sociaal werkers richten zich op draaglast vermindering, draagkracht versterking en draagvlak versterking. Daartoe dienen ze te beschikken over een multimethodische aanpak die gebaseerd is op de psychosociale stresswetenschap. Daarin is nog veel werk aan de winkel, stelt senior docent sociaal werk Herman de Mönnink. “In mijn trainingen als senior docent sociaal werk zeggen sociaal werkers dat ze een soort indicatieorgaan zijn geworden.”

Heldere koersbepaling voor ggz-problematiek

Mensen met psychische klachten moeten sneller en op de juiste plaats worden behandeld. Hiertoe zouden huisartsen, ggz en sociaal domein regionaal intensiever kunnen samenwerken, stelt Carine den Boer, sinds januari voorzitter van PsyHAG. Kaderhuisartsen ggz spelen hierbij een belangrijke rol. Zij zijn vaak samen met een beleidsmedewerker in de zorggroep actief betrokken bij het aanpakken van de regionale problemen. Ook landelijk denken ze actief mee over nieuwe ontwikkelingen.

Zeven routes naar een gezond zorgstelsel

De zorg is zo’n complex systeem dat ze alleen met betrokken maatschappelijk ondernemerschap en leiderschap van onderaf, in alle domeinen en geledingen, in de goede richting in beweging te krijgen is. Dit stelt Steven de Waal, voorzitter van de Public Space Foundation. In zijn nieuwe boek Het zal mijn zorg zijn schetst hij zeven routes om dit te realiseren. “De zorg moet meer in volwassen partnership worden ingericht”

Vacatures

Sociaal Domein

Academie

Sociaal Domein

Community Academy

Sociaal Domein