Community Abonneren
×

Denken over een nieuw gezondheidssysteem

Op basis van 45 jaar werkervaring in de zorg en voor gemeenten komt Henk Handlogten tot een stelsel van vijf integrale innovatiegebieden die er gezamenlijk toe leiden dat ons huidige zorgstelsel wordt omgevormd tot een gezondheidssysteem. Hard nodig, omdat overheid en zorg sterk verdeeld zijn, maar vooral doordat meer dan zestig procent van de burgers (chronisch) afhankelijk zijn geworden van de zorg. Voor het ministerie van VWS is in dit plan geen plaats meer.

Zelf noemt Handlogten zijn plan ‘de grootste gezondheidsoperatie ooit in Nederland’ en dat is beslist geen understatement. Onder de naam Gezondheidssysteem NL 2022-2032 pleit hij voor de omslag van het huidige zorgstelsel naar een gezondheidssysteem in tien jaar, en voor de burger als strategische partner in de aanpak van hoe gezondheid en professionele zorg- en hulpverlening in ons land vorm en inhoud krijgen. Het Gezondheidssysteem NL is een persoonlijk gedachtenconstruct dat concreet antwoorden probeert te geven op de met elkaar samenhangende vraagstukken in de zorg- en hulpverlening.

Beduidend meer dus dan alleen maar een stelselwijziging, wat hem bij de eerste presentatie van zijn plannen in november 2022 nog wel voor ogen stond. “Het gaat me om de omslag van een zorgstelsel naar een gezondheidssysteem”, zegt hij. “Het gaat niet alleen om zorg, we hebben in ons land ook te maken met grote maatschappelijke problemen. En ik wilde met de oplossing daarvan niet wachten tot de overheid er in 2040 mee zou komen, het jaar dat ze om een of andere reden als een soort toetssteen schijnt te zien.”

Dat oorspronkelijke plan om tot een ander zorgstelsel te komen, liet hij dus al snel los voor verbreding. “Natuurlijk zijn er problemen in het zorgsysteem, maar dat is slechts een deel van het verhaal”, vertelt hij “Er spelen ook heel veel problemen in de samenleving. Je leest daarover in rapporten van het Nivel, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal Planbureau, de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Ombudsman Reinier van Zutphen schreeuwt zich de keel schor om duidelijk te maken wat er niet goed gaat met mensen. Op basis daarvan ben ik tot die verbreding gekomen.”

Het hele artikel lezen? Download het hier!