Community Abonneren
×

Landelijk meldpunt versterkt kennis over zorgwekkend gedrag

Wie getuige is van een ernstig ongeval, brand of diefstal, kan terecht bij 112. Wie kampt met zelfmoordgedachten en daarover wil praten, heeft 113 tot zijn beschikking. Voor overlast of niet acute gevallen, is er de lokale politie. De politie, zowel landelijk als lokaal, ontvangt echter ook zeer vaak meldingen omtrent personen die verward gedrag vertonen – in 2023 ruim 140.000. Hiervoor bestaat er echter sinds 2020 een speciaal meldpunt: het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag. Hoewel het sinds de oprichting steeds vaker wordt gebruikt – in 2023 kwamen er bijna 16.500 meldingen binnen – is het bestaan ervan bij velen nog niet bekend. Waar dient het meldpunt precies voor, wanneer is het raadzaam om een melding te maken, wat wordt er met deze melding gedaan, en wat is eigenlijk verward gedrag?

Het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag is opgericht voor mensen die hun zorgen willen uiten om een naaste of bekende die verward gedrag vertoont. Omdat verward gedrag vele aspecten kent en van persoon tot persoon anders kan worden geuit, is geen eenduidige definitie van het begrip ‘verward gedrag’ te geven. Rondom verward gedrag heersen een aantal stigma’s, zoals psychiatrische aandoeningen of een de aanwezigheid van een (licht)verstandelijke beperking. Echter, lang niet iedereen die met voorgaande voorbeelden te maken krijgt, vertoont verward gedrag. Andersom kan ook niet bij elke persoon die verward gedrag vertoont, dit gedrag worden verklaard door een onderliggende mentale toestand. In plaats van specifieke aandoeningen of casussen, vermeldt het Landelijk Meldpunt daarom een aantal signalen van verward gedrag. Deze lijst bestaat uit, maar beperkt zich niet tot: vermijden van sociaal contact, een onverzorgd uiterlijk en het dragen van vieze kleding, een onrustige of zenuwachtige indruk maken, in zichzelf praten en een vervuilde woonomgeving.

Niet acuut

Zoals uit de signalen van verward gedrag blijkt, gaat het nooit om acute situaties – hiervoor dient immers 112. Peter de Jong, sinds 2023 medebeheerder van het meldpunt, licht toe: “Het meldpunt is bedoeld voor niet-acute situaties, bijvoorbeeld wanneer iemand zich zorgen maakt om een buurman die al langere tijd verward gedrag vertoont. Via het meldpunt kan een melding worden gedaan, maar mensen kunnen ook enkel bellen om hun zorgen te uiten of advies in te winnen. Vanuit het landelijk meldpunt wordt de melder doorgeschakeld naar een lokaal meldpunt, waar de melder vervolgens verder wordt geholpen.”

Het hele artikel lezen? Dit kan je hier downloaden.