Community Abonneren
×

Redactie en copy

Sociaal Domein staat open voor ideeën of suggesties van artikelen die aansluiten bij de uitgangspunten “innovatie” in het sociaal domein.

Wanneer u ideeën of suggesties hebt, kunt u deze opsturen naar hoofdredacteur@sociaal-domein.nu De redactie vergadert iedere eerste dinsdag van de maand en bespreekt dan alle ingekomen suggesties.

Op basis van actualiteit, originaliteit, uniciteit en hoeveelheid in relatie tot de maximale omvang van Sociaal Domein worden keuzes gemaakt. Alle inzenders krijgen een bericht van de hoofdredacteur, ook als wij niet in staat zijn om de suggestie over te nemen.