Community Abonneren
×

Baanbrekend Drechtsteden: werk als beste zorg

Dit is de naam van de samenwerking tussen Sociale Dienst Drechtsteden, UWV en Randstad met ggz-aanbieder Yulius. Het initiatief laat zien dat kwetsbare mensen aan werk helpen hun levenskwaliteit verbetert, zorgconsumptie scheelt en kosten bespaart. Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ participeert, maar wetgeving staat opschaling van zulke initiatieven in de weg.

Dordrecht-Yulius-En-VGZ-

Werk goed medicijn

Peter Heijkoop is in Dordrecht wethouder werk en inkomen, zorg en welzijn, arbeidsmarkt en onderwijs). Tijdens een overleg met de sociale dienst ontdekte hij dat daar al gesprekken gaande waren met zorgverzekeraar VGZ en ggz-aanbieder Yulius. Ab Klink, bestuurslid van Coöperatie VGZ: “We zijn een jaar of vier geleden begonnen met meerjarencontracten met zorgaanbieders met als basis allianties op het snijvlak van betere zorg en lagere kosten. Een van de uitgangspunten daarbij met Yulius is wat Peter al constateerde, namelijk dat werken een goed medicijn kan zijn.”

Heijkoop over Baanbrekend Drechtsteden: “Inmiddels hebben we meer dan zestig mensen succesvol naar werk begeleid. Zij ervaren een veel betere kwaliteit van leven dan voorheen, met als gevolg dat ze minder zorg nodig hebben. Samen met Randstad bieden wij werkgevers werkgeversdienstverlening. We regelen begeleiding op de werkvloer en in voorkomende gevallen bieden we loonkostensubsidie en nemen we risico’s bij ziekte van een werknemer weg.”

Lagere zorgkosten

Klink: “De positieve effecten zorgen voor een verkorting van de behandelduur. Bij deze zestig mensen levert dit een verbetering van hun kwaliteit van leven op. Daarnaast leidt het direct tot een besparing van 70.000 euro die de premiebetaler weer ten goede komt.”

Maar hoe benut je die winst? Klink: “De gemeente heeft minder bijstandskosten, maar dat roomt het Rijk af. En de bemiddelaars die nodig zijn om die mensen naar werk toe te leiden en hen en de werkgevers te begeleiden, kosten geld. Ook zou het UWV flexibeler mogen zijn.” Heijkoop: “De inzet en opbrengsten landen niet daar waar je de investering doet.”

Afstand tot de arbeidsmarkt

De Dordtse wethouder is namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten gesprekspartner voor het dossier Participatiewet. “Daarin spreken we Tamara van Ark, staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid, ook aan op deze thematiek. Zij ziet ook dat het nodig is om hierin stappen te zetten, maar ze weet ook hoe complex dat is omdat het gaat om gemeenten én UWV én strikte financiële kaders die moeten worden opgerekt. Toch verwacht ik wel dat er beweging komt. Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft aangegeven hier meer ruimte voor te willen maken. We hebben nu gemeenten die onder curatele staan en een overheid die geld overheeft. Dat staat op gespannen voet met elkaar.”