Community Abonneren
×

Logopedie zoekt een weg uit de wurggreep

Gezondheidsinstituut Nivel concludeert op basis van onderzoek dat de vraag naar logopedie toeneemt, maar dat het tekort aan logopedisten alleen maar groeit. Dit heeft ernstige gevolgen voor bijvoorbeeld kinderen met een taalontwikkelingsstoornis maar ook voor ouderen met dysfagie en afasie. Een betere beloning voor het werk van de logopedisten in de eerste lijn is deels de oplossing, stelt de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). De vereniging zet ook in op administratieve lastenverlichting, zodat er meer tijd vrijkomt voor directe cliëntzorg en maakt zich sterk voor meer gebruik van eHealth en andere innovaties.

PREMIUM