Community Abonneren
×

Kanttekeningen bij een mijlpaal

Is de Visie eerstelijnszorg 2030 een mijlpaal? De partijen die betrokken waren bij de totstandkoming daarvan – en dat zijn er nogal wat – zijn zelf van mening van wel. Ze stellen het zelfs letterlijk in het voorwoord van de visie. En op die stelling volgt deze zin: ‘Iedereen beseft dat we gezamenlijk aan de slag moeten om de eerstelijnszorg op een mensgerichte manier houdbaar en duurzaam te maken. De visie ligt er. Nu gaan we met elkaar aan de slag om deze uit te voeren’. Dat de noodzaak er is om aan de slag te gaan, zal iedereen onderschrijven. Dat hierin alleen in samenwerking succesvol stappen kunnen worden gezet ook. De visie beschrijft ook heel duidelijk en gedetailleerd waarom de partijen hiermee aan de slag moeten. Maar als het vervolgens moet gaan over de vraag hoe dat moet gebeuren, wordt het document ineens een stuk minder concreet.

PREMIUM