Community Abonneren
×

Hoe poh-ggz hun werk ervaren en zich verhouden tot de wachtlijstproblematiek in de ggz

De poh-ggz vormt een schakel tussen patiënt, huisarts, sociaal domein en de ggz. Ze begeleidt binnen de huisartsenpraktijk mensen met lichte psychische klachten, zoals overspanning, stress, somberheid en piekeren, en speelt een rol bij probleemverheldering, triage en verwijzing bij ernstigere klachten. Steeds opnieuw blijkt dat de zorg rondom mensen met (complexe) psychiatrische problematiek moeilijk te organiseren is, mede door aanhoudende wachttijden voor de GB-ggz (generalistische basis-ggz) en de S-ggz (gespecialiseerde ggz). In de praktijk bieden poh-ggz regelmatig overbruggingszorg aan patiënten die op een wachtlijst staan voor de ggz, terwijl dit eigenlijk ongewenst is. Bij sommige praktijken ontstaat een wachttijd van enkele weken voor de poh-ggz, terwijl patiënten daar juist laagdrempelig terecht zouden moeten kunnen.

Mohamed_hassan

Onderzoek laat zien dat de ggz in de afgelopen jaren meer onder druk is komen te staan, door een toename van mensen die lijden onder psychische klachten, meer mensen die daar professionele hulp bij zoeken en door afbouw van ggz-personeel. Het Integraal Zorgakkoord zoekt oplossingen in betere samenwerking tussen huisartsenzorg, sociaal domein, ggz, en herstel- en zelfregiecentra en het structureel samenwerken met naasten. Een daling van de ggz wachttijden lijkt vooralsnog niet in zicht, ondanks initiatieven om onder andere de kwaliteit van de triage en regionale samenwerking te verbeteren.

Methode

In mei 2022 is een online vragenlijst verzonden naar alle leden van de LV POH-GGZ die op dat moment stonden ingeschreven voor de nieuwsbrief (n=1.749); in totaal telde de vereniging op dit moment 1.835 leden. Na een week en na twee weken ontvingen zij reminders. De online vragenlijst is ontwikkeld door de CWO van de LV POH-GGZ en bestond uit 75 items.

Het hele artikel lezen? Download het hier.