Community Abonneren
×

De grote waarde van een uit de hand gelopen bewonersinitiatief

Evenredig met het aantal ouderen neemt ook de zorgvraag steeds verder toe. Gemiddeld worden we met zijn allen steeds ouder, maar daarmee ook zorgbehoevender. De groei van het aantal zorgmedewerkers gaat echter niet gelijk op met deze voorgenoemde zorgvraagtoename, waardoor een zogeheten zorginfarct haast onvermijdelijk lijkt. Van alle kanten worden daarom initiatieven opgezet om het Nederlandse zorgsysteem te ondersteunen. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen, en om daarop in te haken richtte Dennis Lohuis samen met Alexander Hogendoorn Zorgvrijstaat op. Dit naar eigen zeggen “uit de hand gelopen bewonersinitiatief” probeert buurtbewoners bijeen te brengen om voor elkaar te zorgen en elkaar te steunen rond onderwerpen als depressie, burn-out en seksueel misbruik. Daarbij wil het eigenaarschap en zeggenschap van mensen in zorg en welzijn.

PREMIUM