Community Abonneren
×

De ouderenzorg heeft zuurstof nodig

De aangekondigde bezuinigingen op de ouderenzorg baren Roeli Mossel, directeurbestuurder van NNCZ, grote zorgen. Ze verwacht dat de kortingen zullen leiden tot het ontslag van zorgpersoneel. “Juist de meest kwetsbare mensen vallen dan tussen wal en schip.” Met diverse acties proberen met name organisaties in de noordelijke provincies het tij te keren.

De acties vanuit de noordelijke provincies hebben als motto: Geef de ouderenzorg zuurstof1. Het doel is tweeledig. Mossel: “Op de korte termijn moet die korting van tafel. Op de lange termijn is in de samenleving draagvlak nodig voor de transitie. Hoe organiseren we dat? Daarover is nog veel onduidelijk.”

Mossel spreekt graag over zorgzame gemeenschappen, want informele zorg gaat in haar ogen verder dan mantelzorg en vrijwilligerswerk. “Veel mantelzorgers zijn overbelast, daar kun je geen extra taken neerleggen. Misschien moeten we daar zelfs een stukje zorg weghalen. Een zorgzame gemeenschap zie ik als een geografisch gebied waarbinnen mensen zich verbonden voelen. Dat kan een straat zijn, een wijk, een dorp. Binnen onze organisatie hebben we er op acht plekken ervaring mee. We hebben gemerkt dat als je met elkaar het goede gesprek aangaat, er zelfs vaak meer mensen bereid zijn iets te doen dan dat er hulpvragen zijn. Ik ben dus best hoopvol over die beweging, maar dit werkt alleen als je het op kleine schaal oppakt, stap voor stap, en daar álle domeinen bij betrekt. Dat kost tijd.”

Tijd is er ook nodig om schotten weg te halen, gaat ze verder. “Ik denk niet in termen als zorg of welzijn, in sociale professionals of zorgprofessionals. Voor mensen met een hulpvraag is dat namelijk totaal niet interessant. In de transitie zal ongetwijfeld met die schotten geschoven worden. Misschien komen er wel mengvormen en nieuwe typen professionals.”

Het hele artikel lezen? Download het hier!