Community Abonneren
×

Aan de slag met transformatieplannen Integraal Zorgakkoord

Met het Integraal Zorgakkoord is een enorm bedrag aan transitiemiddelen beschikbaar gekomen. Deels geoormerkt, maar deels ook niet. Om voor geld in aanmerking te komen, kunnen partijen voorstellen indienen. Het forse aantal deelnemers aan een door de Academie Sociaal Domein georganiseerd webinar over dit onderwerp liet zien hoe groot de onduidelijkheid over de mogelijkheden en gevolgen hiervan – zeker ook voor de eerste lijn en het sociaal domein – nog zijn.

Zoals gesteld bestaat de mogelijkheid voor het indienen van transformatieplannen sinds 1 februari. De boodschap is dus: aan de slag. Op de vraag wat dit voor de eerste lijn en het sociaal domein gaat betekenen, zei Den Outer: “Het sociaal domein is altijd een op zichzelf staande partij in het veld van zorg en welzijn geweest. Voor het sociaal domein is de Vereniging Nederlandse Gemeenten laat aan tafel gekomen in de totstandkoming van het IZA. Maar nu dit er is, is duidelijk dat het sociaal domein IZA ineens nadrukkelijk onderdeel is geworden van het brede zorgspeelveld. Dit zal de druk op het sociaal domein vergroten, omdat de verwachtingen die eraan worden gesteld heel hoog zijn.”

En in breder perspectief? “Het gaat om een waanzinnige hoeveelheid geld en om een enorme opgave”, zei Den Outer. “Het kan twee kanten opgaan: dit gaat groots mislukken of dit gaat een grootse verandering brengen.”

Het hele artikel lezen? Download het hier!