Community Abonneren
×

De volgende stap in de verbinding van zorg en sociaal domein in de wijk

Het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord zien Welzijn op Recept als een van de ketenaanpakken waarvoor gemeenten en zorgverzekeraars op regionaal niveau afspraken moeten maken. Nu is er een modelovereenkomst plus bijbehorende handreiking, die het voor beide partijen makkelijker maakt om afspraken te maken over de inkoop en governance van Welzijn op Recept.

Zowel Zorgverzekeraars Nederland als de Vereniging Nederlandse Gemeenten zien de modelovereenkomst als een belangrijke stap in de implementatie van Welzijn op Recept. “De grote waarde van de modelovereenkomst is dat die zorgverzekeraars en gemeenten houvast biedt”, zegt Marije de Leur, strategisch adviseur preventie bij Zorgverzekeraars Nederland. “Afspraken maken tussen beide partijen wordt hiermee makkelijker omdat ze heel concreet kunnen langslopen om welke zaken het precies gaat bij Welzijn op Recept en wat dit inhoudt voor de afspraken die ze met elkaar moeten maken in de contractering hierover.”

Waar ligt de verantwoordelijkheid voor de zorg en waar ligt die voor het sociaal domein? Dit is een essentiële vraag voor de twee partijen om duidelijke afspraken over te maken. De Leur verduidelijkt: “Wat zorg betreft, is het heel concreet: als die in het basispakket komt, komt er een beleidsregel en daarop kan dan worden ingekocht. Maar het sociaal domein kent een bepaalde beleidsvrijheid. Die is waardevol, maar dit verschil maakt het wel belangrijk voor beide partijen om er afspraken over te maken.