Community Abonneren
×

Kerngezond in Vlissingen en Hulst

Het enkele jaren geleden in Vlissingen gestarte concept Kerngezond krijgt nu een vervolg in Hulst. Kernbegrippen zijn samenwerking tussen het medisch en sociaal domein, zorgvragen voorkomen en de zorg en ondersteuning slimmer organiseren. Het feit dat Kerngezond nu een onderdeel is geworden van de Zeeuwse Zorg Coalitie betekent dat het concept nu – in lijn met de doelstellingen in het compensatiepakket Wind in de zeilen en passend bij het regioplan voor het Integraal Zorgakkoord – in steeds meer gemeenten kan worden toegepast.

“Een buitengewoon interessant zoekproces”, noemt programmamanager Joost Koemans de afgelopen twee en een half jaar sinds de start van het concept Kerngezond in Vlissingen. Kerngezond is het lokaal samenwerkingsverband tussen het medisch en het sociaal domein in die Zeeuwse gemeente. Een samenwerking die gericht is op het in stand houden van betaalbare zorg, zodat iedereen die dat nodig heeft de best passende en goed afgestemde zorg en ondersteuning krijgt. “Het werk slimmer organiseren kun je alleen door samen te werken. Dus hebben we daarop ingezet, op basis van de leidende principes gezamenlijke verantwoordelijkheid, Positieve Gezondheid, samen- en zelfredzaamheid, digitaal is normaal en data gedreven.” Op hoofdlijnen is iedereen het daarmee eens, zegt Koemans. “Maar toch is het een zoekproces. Als je het medisch en het sociaal domein wilt laten samenwerken, moet je dat inrichten. Die professionals moeten elkaar ontmoeten en leren vertrouwen. Dat kost tijd.”

Gedeelde behoefte
Speelt daarbij niet ook de vrees dat ze op elkaars domeinen komen? Dat blijkt erg mee te vallen, zegt Nathalie van Schoonhoven, inkoper bij zorgverzekeraar CZ. “Domeinstrijd kun je je veroorloven als je er tijd voor hebt”, zegt ze. “Maar nu is alleen iedereen blij met de gedachte aan samenwerking. Dat is ook logisch, want alle partijen hebben hetzelfde probleem van arbeidskrapte en een toenemende zorgvraag. De huisartsen vinden het fijn dat buurtteams beschikbaar zijn. Ze zien de toegevoegde waarde van het feit dat met een andere blik naar de mensen in hun populatie wordt gekeken.”

Het hele artikel lezen? Download het hier!