Community Abonneren
×

“De jeugdgezondheidszorg ontbreekt in de visie Eerstelijnszorg 2030”

Ron Boumans en Manon Arts zijn voorzitter en vicevoorzitter van Actiz Jeugd en respectievelijk directeur/bestuurder van Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Zuid-Holland West en Jong JGZ in Zuid-Holland Zuid. Beiden zijn kritisch op de Visie eerstelijnszorg 2030. Want de jeugd en de jeugdgezondheidszorg zijn daarin vergeten.

De Visie eerstelijnszorg 2030 is een goede blauwdruk voor hoe de eerstelijnszorg in 2030 eruit zou kunnen zien [zie kader], erkent Boumans. “De visie heeft het over sterke eerstelijns wijkteams die er in 2030 in alle Nederlandse gemeenten zouden moeten zijn. Met in die wijkteams de huisarts, de wijkverpleging en de apotheker die lokaal bijvoorbeeld coalities vormen met ziekenhuizen, scholen, sociaal domein en tal van burgerinitiatieven.”

Tot zover het goede nieuws. Want in dit pleidooi voor brede wijkteams ontbreekt één belangrijke stakeholder, namelijk de jeugdgezondheidszorg. Vreemd én onterecht, stelt Boumans. “De jeugdgezondheidszorg ziet vrijwel alle gezinnen en kinderen van nul tot achttien jaar in Nederland. Vergelijk dat met de huisarts die slechts een deel van de bevolkingspopulatie ziet. Ziekenhuizen zien een nóg kleiner deel daarvan. Als samenleving heb je met de jeugdgezondheidszorg dus goud in handen.”

Zeker in een tijd waarin door dubbele vergrijzing en groeiende personele tekorten in de zorg, de toegankelijkheid van de zorg steeds meer gaat knellen. Boumans: “Vandaar de brede maatschappelijke en politieke roep om passende zorg. Ook daarbij kan de jeugdgezondheidszorg een belangrijke rol vervullen. Want waarom hevelen we niet een deel van de dure medisch-specialistische zorg over naar de huisarts? Waarom verplaatsen we niet een deel van de ziekenhuis- en huisartsenzorg naar de jeugdgezondheidszorg? Die heeft zoveel expertise in huis. Denk aan alle zorg die we kunnen overnemen van de kinderartsen in het ziekenhuis. Kinderartsen zeggen dat zelf ook: waarom moeten wij kinderen met eczeem behandelen? Dat kunnen de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen veel beter. En goedkoper.”

Het hele artikel lezen? Dit kan je hier downloaden.