Community Abonneren
×

Zorgeloos met Diabetes naar school

Alle kinderen met een chronische aandoening in het regulier onderwijs zorgeloos naar school laten gaan: daarvoor zet Stichting Zorgeloos naar School zich in. Directeur Lydia Braakman is trots op de impact die haar geesteskindje heeft.

Alle kinderen met een chronische aandoening in het regulier onderwijs zorgeloos naar school laten gaan: daarvoor zet Stichting Zorgeloos naar School zich in. Directeur Lydia Braakman is trots op de impact die haar geesteskindje heeft.

De kiem voor Zorgeloos naar School werd gelegd toen Braakman haar jongste dochter aanmeldde op de basisschool. “Tot mijn stomme verbazing weigerde de school haar. Mijn dochter heeft diabetes en kon als vierjarige niet zelf een vingerprik doen en insuline toedienen. De school stelde dat schoolmedewerkers door de regelgeving geen medische handelingen mochten uitvoeren. Mijn dochter moest daarom maar naar het speciale onderwijs.” Een intensieve lobby in Den Haag volgde. Het resultaat in 2016: een factsheet waarin de ministeries van OCW en VWS stellen dat onderwijspersoneel medische handelingen mag uitvoeren zoals insuline toedienen.

Om te zorgen dat het niet bij mooie woorden bleef, richtte Braakman datzelfde jaar Zorgeloos met Diabetes naar School op. Deze stichting zette de lobby in Den Haag voort. Met een website, praktische toolkits en advies ondersteunde het initiatief bovendien ouders, leerlingen en scholen in de dagelijkse praktijk. “Daar was en is veel behoefte aan”, zegt Braakman. “Onderzoek uit 2014 liet bijvoorbeeld zien dat een derde van de ouders van kinderen met diabetes minder gaat werken of zelfs stopt. De reden: er wordt een te groot beroep op hen gedaan vanuit school.” In 2019 verbreedde de stichting op veler verzoek haar blik. Braakman zet zich sindsdien onder de noemer Zorgeloos naar School in voor alle kinderen met een chronische aandoening, hun ouders en hun school. Ze doet dit samen met een onbezoldigde bestuur en ervaringsdeskundigen: de zogenoemde ambassadeurs.