Community Abonneren
×

Groot onderhoud

Het staat er duidelijk in het coalitieakkoord: ‘Het stelsel staat niet ter discussie’. Tijdens de bijeenkomst die de RVS belegde om haar rapport Met de stroom mee aan de pers te presenteren, maakte voorzitter Jet Bussemaker duidelijk dat de Raad er toch echt anders over denkt. “We nemen nadrukkelijk afstand van deze uitspraak uit het coalitieakkoord”, zei ze daar, “het stelsel staat wat ons betreft wel ter discussie.”

Deze niet mis te verstane boodschap komt van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Met het nieuwe rapport Met de stroom mee. Naar een duurzaam en adaptief stelsel van zorg en ondersteuning geeft ze richting aan de koers die het volgende kabinet naar haar mening moet inslaan. Wat een stelsel moet doen, stelt de Raad, is ruimte bieden aan mensen om te doen wat nodig is…

Het hele artikel lezen? Download het hier!