Community Abonneren
×

Sociaal werker moet uit anonimiteit komen

Dé manier om de toenemende zorgkosten in te dammen, is om mogelijke oorzaken van gezondheidsproblemen – bijvoorbeeld een ongezonde leefstijl, eenzaamheid of armoede – bij de bron aan te pakken. Sociaal werkers zijn bij uitstek hiervoor geschikt. Maar dan moet deze beroepsgroep wel zichtbaarder worden. “Het zit niet in het DNA van sociaal werkers om zichzelf op de borst te kloppen. Ze gaan niet uit zichzelf op de zeepkist staan.

Movisie deed in 2020 een onderzoek naar de beroepsgroep sociaal werkers: wie zijn zij?, hoeveel zijn het er? wat voor een werk doen ze? Uit het rapport naar aanleiding van het onderzoek doemde een behoorlijk diffuus beeld van de beroepsgroep op. De mensen die tot deze beroepsgroep kunnen worden gerekend, worden met veel verschillende functienamen aangeduid. Uit een ander onderzoek van Movisie (De stand van het sociaal werk in Nederland) blijken onder de 700 respondenten maar liefst 290 verschillende functiebenamingen te circuleren. Ook voeren ‘sociaal werkers’ een scala aan werkzaamheden uit. En ze doen hun werk in opdracht van verschillende werkgevers, binnen en buiten het sociaal domein. Dit jaar heeft Movisie het onderzoek van 2020 herhaald. De uitkomsten van Sociaal werkers anno 2023 zijn nagenoeg dezelfde als die in 2020. Nog steeds is het moeilijk om wat sociaal werk is goed af te bakenen. En is het niet duidelijk wie er precies onder de beroepsgroep valt. Wel is nu helderder geworden waardoor dit komt.

Je zou kunnen zeggen dat het gemis aan een duidelijk profiel van de sociaal werker niet zo belangrijk is, zolang hun belangrijke werk maar wordt gedaan. Dat klopt niet helemaal, vindt Liefhebber. “Voor de ‘sociaal werker’ zelf kan het een probleem zijn. De overstap naar een andere functie kan worden bemoeilijkt, omdat iemand zich niet herkent in een vacature, die misschien wel heel goed zou kunnen aansluiten op wat hij kan. Het gemis aan een duidigheid kan ook een werkgever parten spelen die niet weet of hij iemand moet uitnodigen voor een sollicitatie gesprek, omdat het gezien zijn huidige functiebenaming onduidelijk is of hij wel voor de functie is gekwalificeerd.”

Het hele artikel lezen? Download het hier!