Community Abonneren
×

Evie

Missie
Evie (wat staat voor: eHealth voor iédereen) ondersteunt zorgprofessionals van Nederland werkzaam in de huisartsenzorg, het sociaal domein en de generalistische basis GGZ in het succesvol toepassen van eHealth in hun dagelijks werk. Daarnaast stimuleert en faciliteert Evie inwoners van Nederland in hun eigen proces naar optimale mentale veerkracht.

Visie
De zorgvraag in Nederland neemt exponentieel toe en de mentale weerbaarheid van de Nederlanders neemt af. Oorzaken zijn o.a. toenemende sociale druk, afname mantelzorgers en afname van sociale cohesie. Er moet hierom méér zorg geleverd worden met dezelfde arbeidscapaciteit.

Evie draagt bij aan een oplossing door op drie niveaus te werken:
Als eerste het voorkomen van instroom in de zorg,
Als tweede het vergroten van zorgkracht in de huisartsenzorg en de GGZ-keten
Als derde het actief het verbinden en faciliteren van domein-overstijgende (digitale) zorg.

Evie maakt Nederland mentaal fit
Professionals in de ggz hadden de wens om meer digitaal te werken. En patiënten en cliënten zien steeds meer de voordelen van online (zelf)hulp. Praktijksteun, dochter van PRO Groep, sprong daarop in. Praktijksteun is  een zorgorganisatie die sinds 2009 praktijkondersteuning aan huisartsen en praktijkondersteuners op gebied van ggz biedt. Zij richtten Evie op: het e-healthteam van Praktijksteun. Bij Evie werkt een klein, bevlogen team samen om zorgprofessionals te ondersteunen bij het succesvol inzetten van e-health. Het doel: een mentaal fit Nederland.

Evie vergroot de zelfredzaamheid
Evie is niet gelieerd aan zorgaanbieders, ggz-instellingen of andere belanghebbende zorgverleners: we zijn 100% onafhankelijk. De huisartsen zijn onze belangrijkste opdrachtgevers en financiers. We leggen waar nodig verbinding met aanpalende (bij voorkeur regionale) zorgdomeinen. Dat gebeurt vanuit het maatschappelijk middenveld, gesteund door financiering vanuit de overheid (Zvw en Wmo). De verbinding tussen zorg en marktpartijen moet er uiteindelijk voor zorgen dat de zelfredzaamheid van de inwoners van Nederland wordt vergroot.

Unieke positie in het zorgstelsel
Kortom: Evie is een onafhankelijke en zelfstandige ondersteunings- en faciliteringsorganisatie, die zich toelegt op ggz-gerelateerde e-health. We richten ons op:

  • Implementatie van een e-healthplatform in de praktijk
  • Het begeleiden van individuele professionals bij het inbedden van e-health op de werkvloer
  • Advisering en communicatie
  • Centrale inkoop
  • Het leggen van domeinoverstijgende verbindingen

Dat doen we voor huisartsenpraktijken, organisaties, werkgevers, gemeenten en hulpverleners of instellingen binnen de ggz en het sociaal domein.

Meer weten?
Wij gaan graag met in gesprek over de mogelijkheden van Evie voor jouw praktijk. Stuur een mail naar info@evie.nl of neem contact met ons op via 088-201 3850
www.evie.nl