Community Abonneren
×

Mark Bruin

Terug naar de congres pagina

Mark werkt sinds 2017 als jurist voor Wolters Kluwer. Hij geeft juridisch advies aan gemeenten bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo en is betrokken bij de ontwikkeling van de online kennisbanken Schulinck Jeugd en Schulinck Wmo. Ook treedt hij namens gemeenten op in bezwaar- en beroepsprocedures. Verder is Mark binnen Wolters Kluwer lid van de expertgroep Privacy. In die hoedanigheid houdt hij zich nadrukkelijk bezig met privacy gerelateerde vraagstukken binnen het sociaal domein.  

Na enige tijd zelf bij een gemeente te hebben gewerkt, weet Mark dat theorie en praktijk binnen het sociaal domein soms op gespannen voet lijken te staan. De wetten sluiten niet altijd goed aan bij datgene dat gevraagd wordt van de medewerkers. Mark ziet het als een uitdaging om binnen de wettelijke mogelijkheden op zoek te gaan naar een zo praktisch mogelijke werkwijze. Alleen daarmee schieten inwoners, hulpverleners en gemeenten uiteindelijk echt wat op.