Community Abonneren
×

Informatie voor partners

De Eerstelijns: platform voor strategie en innovatie

De Eerstelijns is HET mediaplatform voor de eerstelijns gezondheidszorg. De Eerstelijns geeft het overzicht van alle belangrijke ontwikkelingen in de eerstelijnszorg. De eerstelijnszorg innoveert en ontwikkelt in een hoog tempo. De Eerstelijns ondersteunt het ontwikkelingsproces via het tijdschrift dat 8x per jaar verschijnt, maar ook via congressen, social media, bijeenkomsten en als inleider op strategische bijeenkomsten. De Eerstelijns richt zich op bestuurders, beleidsmakers, zorgverzekeraars, overheden, vooruitstrevende zorgaanbieders, onderwijs, bedrijfsleven en financiers.

Vergrijzing

We zien dat er een vergrijzende populatie bestuurders is en dat de georganiseerde huisartsenzorg in het bijzonder nog vaak klassiek georganiseerd maar ook georiënteerd is. Tegelijkertijd worden deze bestuurders zich er steeds meer van bewust dat opvolging belangrijk is en dat ook het opschalen van organisatiegraad urgent is om de eisen die gesteld worden aan de huisartsenzorg het hoofd te bieden

We zien ook dat er een jongere generatie huisartsen is die zich niet aangetrokken voelen tot de klassieke organisatiestructuren noch tot de vormen van praktijkhouderschap die nu dominant zijn.​

Regionalisering

Er is een duidelijke beweging naar regionalisering van zorg. De contourennota van Hugo de Jonge die voor de zomer naar de Kamer gaat, zal ook voor een groot deel over deze regionalisering gaan (juiste zorg op de juiste plek) maar zeker ook over samenwerking

Samenwerking

Samenwerking wordt cruciaal in de zorg om de grote thema’s rondom arbeidsmarkt, vergrijzing en toename van chronische aandoeningen vorm en inhoud te geven. De huidige vorm van ketenzorg is niet lang meer houdbaar bijvoorbeeld.​

Nieuwe generatie

De jonge generatie huisartsen die zich als waarnemer positioneren, krijgen in de huidige structuren steeds meer plek; zo zijn er al huisartsenorganisaties die waarnemers stemrecht gaan aanbieden.

De jonge generatie huisartsen is duidelijk op zoek naar toekomstperspectief als het gaat om ICT en hulpmiddelen om hen het werk en de organisatie van het werk gemakkelijker te maken. Maar ook: de samenwerking met andere partijen vorm te geven

Partners

Partnership met De Eerstelijns

De Eerstelijns is op zoek naar partners uit de private sector die net als wij een duidelijke visie hebben op de toekomst van de organisatie van de eerstelijnszorg en die de krachten willen bundelen met De Eerstelijns.

Uitgangspunt is dat onze partners waarde toevoegen aan de uitdagingen waarvoor de eerstelijnszorg zich gesteld ziet en bereid zijn om samen met ons de eerstelijnszorg te helpen in de professionalisering en het verhogen van de organisatiegraad.

Sinds begin 2019 hebben we de lijn ingezet om meer focus en aandacht te geven aan de online positionering en de borging van de Eerstelijns als platform.

Zo publiceren we veel meer actueel nieuws op de website en publiceren we long reads die niet in het tijdschrift staan maar wel op de website en via social media gedeeld worden. We hebben een grondige analyse laten maken van het bereik en de doelgroep die door onze website bediend worden en zetten sterk in op het leggen van persoonlijke relaties via social media (linkedin en facebook). Daarbij hanteren we een mix van betaalde promotie van (partner)bijdragen en het leggen van persoonlijke contacten.

Ook zetten we sterk in op SEO waardoor de vindbaarheid sterk zal toenemen, ook voor onze partners. Ook in dit onderdeel zoeken wij nadrukkelijk samenwerking met onze partners.

Onze focus voor 2021
  • Een besloten digitaal platform waar verdiepende informatie te vinden is voor onze abonnees;
  • Gaan we meer variëren in de mix van het aanbieden van kennis en informatie. Bijvoorbeeld door het organiseren van webinars, het maken van podcasts en het organiseren van rondetafelbijeenkomsten
  • Tweemaal per jaar zal er een extra dikke editie verschijnen van De Eerstelijns die aansluit bij de zes domeinen (thema’s) die we als een rode draad hanteren. Een van die rode draden betreft het thema “ICT en digitalisering” en  “Arbeidsvraagstukken”.

In januari 2020 verschijnt er een extra dikke editie van De Eerstelijns waarin het thema-gebied “ICT en digitalisering” centraal staat met een aantal bijdragen van ICT-partners.