Community Abonneren
×

Loket voor hulp aan zorgzame buurten

Initiatieven om tot zorgzame buurten te komen, lopen nogal eens tegen problemen op die structureel succes ervan in de weg staan. Dit terwijl het beleid van het ministerie van VWS er juist op gericht is mensen op buurt- en wijkniveau dingen samen te laten oplossen om de druk op de formele zorg te verlagen. Marcel Canoy, hoogleraar gezondheidseconomie en dementie aan de VU, is daarom de bedenker van het loket voor zorgzame buurten. Dit loket wil de hobbels waar initiatieven over struikelen in kaart brengen als basis om tot oplossingen te komen.

PREMIUM