Community Abonneren
×

De ontwikkeling van een ‘zo normaal mogelijke’ wijk in Veghel

Sinds ze ruim 175 jaar geleden neerstreken in Veghel, zijn de zusters Franciscanessen nauw betrokken bij de bewoners en de samenleving van het dorp. Nu de congregatie is gedecimeerd, hebben de zusters een deel van hun kloosterterrein beschikbaar gesteld voor andere maatschappelijke doelen. Dat werd de wijk van de toekomst LeefGoed. Geënt op het gedachtegoed van de zusters: omzien naar elkaar. “Het sociaal werk is de smeerolie van LeefGoed. Het ontmoetingscentrum vormt de spil: iedereen is daar welkom.”

PREMIUM