Community Abonneren
×

Lessen uit de geboortezorg: hoe jarenlang samenwerken nu vruchten afwerpt

De zorg staat voor grote opgaven om in de toekomst betaalbaar, toegankelijken van kwalitatief goed te blijven. In het Integraal Zorgakkoord zijn hier overafspraken gemaakt. Al ver voor de komstvan het IZA maakte de geboortezorg– ondersteund door de Regionale Ondersteuningsstructuur – meters in regionale samenwerking in de keten, versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg, samenwerking met het sociaal domein, arbeidsmarkt, ontzorgen professionals en digitaliseringen gegevensuitwisseling. Andere zorgdomeinen kunnen leren van de geboortezorg door bij hen de kunst af te kijken.

De geboortezorg is ook interessant om te volgen op het gebied van regionale samenwerking en samenwerking met het sociale domein. In de afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in een goede verbinding met de jeugdgezondheidszorg. Gezinnen in kwetsbare situaties zijn daardoor vroeger in beeld en passende zorg kan – eerder en vanuit samenwerking – worden ingezet. Dat sluit aan op het landelijke actieprogramma Kansrijke Start. Onder begeleiding van de ROS’en werken medewerkers van wijkteams, welzijnswerk, volwassen-ggz, geboorte- en jeugdgezondheidszorg in het programma samen. Bos is bij Kansrijke Start betrokken. Ze vertelt: “We willen kinderen met dit programma de eerste duizend dagen van hun leven een zo goed mogelijke start geven. Ongeveer zestien procent van de kinderen in Nederland heeft dat niet. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd.

Samenwerking tussen het medisch en sociaal domein is heel belangrijk hierbij, want de risicofactoren liggen in beide domeinen.” Binnen Kansrijke Start bestaan verschillende projecten die de eigen regie van inwoners op hun leven en gezondheid stimuleren. Bijvoorbeeld Nu Niet Zwanger. Dit helpt kwetsbare ouders om de regie te nemen over hun kinderwens. Bos: “Hulpverleners worden getraind om in gesprek te gaan met ouders en om signalen op te vangen die in de toekomst mogelijk tot problemen leiden. Ook hier is samenwerking heel belangrijk, zodat dit signaal op de juiste plek terecht komt en opgevolgd wordt. Die samenwerking stimuleren de ROS’en, zij hebben kennis van de regio en brengen mensen bij elkaar. Samen met alle betrokkenen zetten ze de schouders eronder om de beste toekomst voor aankomende generaties te kunnen bieden.”

Het hele artikel lezen? Download het hier!