Community Abonneren
×

Almere op weg naar een gezonde toekomst

In Almere zit sociaalwerkorganisatie De Schoor in het hart van de activiteiten om van Almere een gezonde stad te maken. Directeur-bestuurder Gerard Boekhoff is ervan overtuigd dat de weg daar naartoe vaker via welzijnswerk loopt dan alleen via de zorg. “Zorg- en sociaal werkorganisaties, onderwijs, politie de gemeente en woningbouwcorporaties kennen elkaar en werken ook samen. Dit is een stad van doeners.”

Met GGD Flevoland als penvoerder werkt een aantal partijen in Almere aan een gezamenlijke propositie in relatie tot de landelijke zorgakkoorden Integraal Zorgakkoord en Gezond en Actief Leven Akkoord: de professionals in welzijn en zorg, de zorgverzekeraar en de gemeente. “We doen dit tegen de achtergrond van het gegeven dat we in Almere al een tijdje bezig zijn met het thema Positieve Gezondheid’, zegt Boekhoff. “Toen het ministerie van VWS die twee documenten presenteerde, hebben wij meteen tegen elkaar gezegd dat we Positieve Gezondheid en samenwerking als uitgangspunt nemen om ermee aan de slag te gaan.”

De titel van die gezamenlijke propositie schetst een duidelijk beeld van de gedeelde ambitie: Almere: dichter bij een gezonde toekomst. Aan de vraag hoe ver Almere hiervan op dit moment verwijderd is, zitten volgens Boekhoff verschillende kanten. Hij legt uit: “Als je gezondheid ziet als meer dan het ontbreken van ziekte, dus als Positieve Gezondheid inclusief welzijn en welbevinden er onderdeel van zijn, dan moeten we daarin nog stappen zetten. Een mooie uitdaging voor alle partijen, die ook sociaal werk duidelijk in beeld brengt. Een tweede punt is dat we net als de rest van het land te maken hebben met de bekende uitdaging op het gebied van personele beschikbaarheid. We kennen de dreiging allemaal: bij ongewijzigd beleid moet door de toenemende vergrijzing straks een op de vier mensen in de zorg werken. Dat is natuurlijk niet haalbaar. Van daaruit geredeneerd ligt het voor de hand dat we moeten nadenken over de vraag of alles dat we nu zorg noemen wel echt zorg is, of wellicht beter als behoefte aan ondersteuning kan worden gezien.”

Het hele artikel lezen? Download het hier!