Community Abonneren
×

“We leren breder kijken; studenten, docenten en professionals”

De kloof tussen zorg en welzijn, we praten er al jaren over in Nederland. Maar hoe lossen we het op? Hogeschool Utrecht zet nu concrete stappen, met haar nieuwe interprofessionele GEZOND-&-WEL Centrum, bedoeld voor studenten van zowel zorgals welzijnsopleidingen. Het centrum is onderdeel van het grotere HU GEZOND-&- WEL programma. Doel: werken aan een betere kwaliteit van leven en verkleining van gezondheidsverschillen in de regio Utrecht, vertelt Liset van Ewijk, programmaleider.

“Sociaal werkers stappen er meteen op af, zorgverleners vragen zich eerst af: heb ik dit eerder gezien, heb ik hier de expertise voor, is er een protocol?” Lizet van Ewijk, samen met collega Janna Bruijning grondlegger van het GEZOND- &-WEL programma van Hogeschool Utrecht (HU), moet lachen om het bijna karikaturale verschil dat ze schetst tussen sociaal werkers en zorgverleners. Maar ze kan er niet omheen: want het is een verschil dat ze dagelijks ziet, zowel bij studenten als professionals. “Het komt door de verschillende doelen die ze nastreven. Sociaal werkers werken bijvoorbeeld meer outreachend, ze gaan meteen een praatje aan met mensen, ook als die niet per se op je zitten te wachten. Zorgverleners worden getraind om in te springen als er een hulpvraag is, en dan werken ze bij voorkeur heel gericht, aan iets wat meetbaar is. Beide perspectieven zijn onmisbaar. Doing the right things, en doing the things right, het zijn twee uitersten.”

Die uitersten leren elkaar kennen bij de nieuwe interprofessionele onderwijsaanpak van het HU GEZOND-&- WEL programma. Studenten van zorgopleidingen, zoals studenten verpleegkunde, fysiotherapie of logopedie, werken samen met studenten Social Work aan een integrale benadering van hulpvragen. Met deze domein overstijgende aanpak gaan studenten ook de wijken in om daar wijkgericht vraagstukken op te pakken. Dus vaak niet gericht op een individu, maar op de gemeenschap.

Het hele artikel lezen? Download het hier!