Community Abonneren
×

Samenwerking voor de kwetsbare oudere in de thuissituatie

De belangstelling voor inzet van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn neemt toe sinds er in 2020 een betaaltitel voor kwam, maar het is nog geen vanzelfsprekendheid. In de West-Brabantse regio Roosendaal is het dat echter al bijna vijftien jaar wél. “Het gaat niet alleen om zorg maar ook om het welzijn van de persoon met dementie en diens partner.”

Het begon in de regio Roosendaal allemaal in 2010, met een samenwerking tussen ouderenzorgaanbieder Groenhuysen, Thuiszorg West-Brabant en de huisartsen. “Het idee was om te gaan samenwerken in de zorg voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie”, vertelt specialist ouderengeneeskunde Ronald van Nordennen. “In eerste instantie door in één huisartspraktijk – Kroevenpoort – multidisciplinair overleg te starten, met betrokkenheid van een geriatrisch verpleegkundige. De basis voor dit overleg was een screening van de patiënten in de huisartspraktijk wat betreft kwetsbaarheid.”

Inzet van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn was toen nog zeker geen gemeengoed, maar toch zag Van Nordennen het als een logische stap. “Ik zag immers dat kwetsbare ouderen steeds langer thuis blijven wonen”, zegt hij. “In de dertien jaar sinds die start is het initiatief steeds verder gegroeid. In de hele regio is nu 95 procent van de huisartspraktijken erbij betrokken. De huisarts is de hoofdbehandelaar, de kapitein op het schip. Maar hij weet zich omringd door collega’s die zich samen met hem over de doelgroep ontfermen. VKO noemen wij deze aanpak: vroegsignalering kwetsbare ouderen. Altijd is de geriatrisch verpleegkundige erbij betrokken en de casemanager dementie, en zo nodig ook de specialist ouderengeneeskunde.”

Het hele artikel lezen? Download het hier!

  1. Ha redactie, dit lijkt ok erg op het mooie concept ‘SamenOud’dat jaren geleden in Groningen startte, via oa VGZ werd gefinancierd en helaas weer gestopt werd. http://www.samenoud.com/

Comments are closed.