Community Abonneren
×

Kanker vraagt om meer samenwerking over de lijnen heen

Voor mensen met kanker is het belangrijk dat de zorg in de verschillende domeinen goed op elkaar aansluit. Oncologiezorgnetwerken kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Maar het congres Kanker en Leven van 12 mei maakte duidelijk dat nog werk aan de winkel is om de patiënt het gevoel te geven dat hij in de zorg én de nazorg echt de formele en informele ondersteuning krijgt die hij zo nodig heeft.

Het congres Kanker en leven stond in het teken van samenwerking en dit onderwerp kwam in de diverse lezingen tijdens het ochtendprogramma dan ook nadrukkelijk ter sprake. Jourik Gietema (voorzitter van de Taskforce Cancer Survivorship Care) benadrukte het belang ervan voor zowel de periode waarin de patiënt zorg ontvangt als voor de nazorg. Dat laatste is een aspect dat aan belang wint nu steeds meer mensen kanker overleven. Al valt hierin zeker nog winst te boeken, benadrukte Gietema, want in vergelijking met andere Europese landen blijft de overleving van kanker in Nederland onder de maat. Hij verwees hierbij naar het belang van de Nederlandse Kankeragenda. Die heeft tot doel een significante stijging te bewerkstelligen van de vijfjaarsoverleving en een vermindering van de impact van kanker op patiënten en de maatschappij. Ook verwees hij naar het European Cancer Beating Plan. De taskforce waaraan hij leiding geeft, werkt met beide partijen samen.

De taskforce zelf heeft een aantal duidelijke agendapunten waarmee ze voor de komende periode actief is. Het eerste is een vast aanspreekpunt voor de patiënt. “Met het oog op de nadruk die het Integraal Zorgakkoord legt op spreiding en concentratie een heel actueel thema”, benadrukte hij. “Hierbij hoor ook een vast aanspreekpunt in de eerste lijn.” Andere aandachtspunten zijn: meer kennis en expertise ontwikkelen over de (late) gevolgen van kanker, aandacht voor werk vanaf de diagnose en een betere afstemming van zorg. “In informatie- uitwisseling zijn nog stappen te zetten”, zei hij over dit laatste.

Het hele artikel lezen? Download het hier!