Community Abonneren
×

Modelovereenkomst regionale inkoop Welzijn op Recept beschikbaar

Op 21 april is de modelovereenkomst regionale inkoop Welzijn op Recept plus bijbehorende handreiking overhandigd aan Marije de Leur (Zorgverzekeraars Nederland) en Nynke van Zorge (VNG). De modelovereenkomst voor zorgverzekeraars en gemeenten maakt het makkelijker om afspraken te maken over inkoop en governance van Welzijn op Recept.

Inmiddels worden al in meer dan 150 gemeenten welzijnsrecepten uitgeschreven. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts deze patiënten door naar een welzijnscoach. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk, eenzaamheid etc. Via Welzijn op Recept worden patiënten verwezen naar de welzijnscoach om daarna weer deel te gaan nemen aan activiteiten in de wijk.

Welzijn op Recept is een vorm van preventieve zorg. Preventief omdat het sociaal maatschappelijke problemen van mensen vroegtijdig signaleert en mensen doorverwijst naar dat wat mensen nodig hebben. Binnen Welzijn op Recept werken zorg, welzijn en de sociale basis intensief samen. Welzijn op Recept is opgenomen in het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord en werkt hierbinnen nauw samen met programma’s tegen eenzaamheid en mentale gezondheid.

Modelovereenkomst en handreiking
Gemeenten staan voor de vraag hoe zij samen met zorgverzekeraars Welzijn op Recept kunnen implementeren en financieren. Om hen hierbij te ondersteunen hebben Movisie en het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept, samen met gemeenten, zorgverzekeraars, de VNG en Zorgverzekeraars Nederland de ‘modelovereenkomst Regionale inkoop Welzijn op Recept ontwikkeld’. Het voorziet gemeenten van een concreet kwaliteitskader voor inkoop. Partijen die in het kader van het IZA en GALA samen op regionaal niveau afspraken willen maken kunnen de tekst van de modelovereenkomst overnemen en aanpassen.