Community Abonneren
×

Heldere koersbepaling voor ggz-problematiek

Mensen met psychische klachten moeten sneller en op de juiste plaats worden behandeld. Hiertoe zouden huisartsen, ggz en sociaal domein regionaal intensiever kunnen samenwerken, stelt Carine den Boer, sinds januari voorzitter van PsyHAG. Kaderhuisartsen ggz spelen hierbij een belangrijke rol.

PsyHAG, het netwerk van kaderhuisartsen ggz, vierde recent zijn tienjarig bestaan met een wintersymposium met het thema ‘de kaderhuisarts ggz in de regio’. En er viel inderdaad ook wat te vieren, stelt Den Boer. “We zijn alweer bezig met de zevende kaderopleiding”, zegt ze, “voor de volgende, die in september hopelijk kan starten, zijn nog een paar plaatsen vrij, er zijn nu ongeveer zeventig kaderhuisartsen ggz opgeleid. De aandacht ervoor toont aan dat steeds meer huisartsengroepen het belang zien van een kaderhuisarts ggz. In eerdere jaren was hun regionale aandacht vooral gericht op ketenzorg. Nu zien ze dat het ook belangrijk is om de ggz regionaal te organiseren.

De problematiek rond de ggz die zich overal in het land afspeelt, laat zien hoe belangrijk het is dat nu stappen in de goede richting worden gezet. Het is dan ook goed dat er nadrukkelijk aandacht voor het onderwerp is in het Integraal Zorgakkoord.” Mede door inzet van PsyHAG is de functie van de poh-ggz inmiddels goed verankerd in de huisartspraktijken, stelt Den Boer. “Met ingang van 2024 wordt het maximum aantal uren poh-ggz per normpraktijk met vier uur verhoogd”, zegt ze. “Ook wat dat betreft valt er dus zeker wat te vieren. We hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het competentieprofiel en zetten ons in voor een onafhankelijk kwaliteitsregister voor de poh-ggz.”

Het hele artikel lezen? Download het hier!