Community Abonneren
×

Iedereen mantelzorger

De tijd van ‘Hier is mijn moeder. Regelen jullie het verder?’ – ooit de titel van een door ActiZ georganiseerd debat – is definitief voorbij. Aan mantelzorg valt in de (nabije) toekomst voor niemand meer te ontkomen. De vergrijzing neemt toe en de arbeidsmarkt krimpt, dus iedereen kan begrijpen wat dit onder de streep betekent.

Hieronder vier artikelen hierover, met als uitgangspunt het RVS-advies Anders leven en zorgen.

Anne Leemhuis, bestuurder van Marente, wond er geen doekjes om in zijn recente interview voor Zorgvisie: in de ouderenzorg is iedereen aan zet. De vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt maken het onontkoombaar dat ook familie en naasten hierin een rol spelen. Iedereen wordt vroeg of laat mantelzorger. De tijd van ‘Hier is mijn moeder. Regelen jullie het verder?’ – ooit de titel van een door ActiZ georganiseerd debat – is definitief voorbij. Aan mantelzorg valt in de (nabije) toekomst voor niemand meer te ontkomen. De vergrijzing neemt toe en de arbeidsmarkt krimpt, dus iedereen kan begrijpen wat dit onder de streep betekent. Niet voor niets pleit de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving in haar medio vorig jaar uitgebrachte rapport Anders leven en zorgen voor een veel sterkere rol voor mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg voor mensen die dat nodig hebben. De raad stelt in dit rapport dat we tot een andere verdeling van verantwoordelijkheden moeten komen, leidend tot een gelijkwaardig samenspel tussen naasten, vrijwilligers en beroepskrachten. Als die andere verdeling niet tot stand komt, waarschuwt ze, zal de kwaliteit van zorg snel afnemen en zullen gezondheidsverschillen toenemen.

Niet iedereen zal zich direct een voorstelling kunnen maken van hoe onze wereld eruit ziet als het expliciete onderscheid tussen professionele en niet-professionele zorg vervaagt, wat onder de streep is wat de raad bedoelt. Journalist Piet-Hein Peeters, lid van onze redactie, ging daarom in gesprek met vier mensen om het onderwerp vanuit vier perspectieven te belichten: de hoogleraar huisartsengeneeskunde, de wijkverpleegkundige, de vereniging voor mantelzorgers en de RVS zelf. “De kwaliteit die nu gevraagd wordt, is soms een Rolls Royce, terwijl een Fiat genoeg kan zijn”, zegt raadslid
Ageeth Ouwehand namens die laatste partij. Een standpunt waar niet iedereen direct blij van zal worden als het over zorg gaat, maar wel een dat aanzet tot discussie. Zo zijn de vier artikelen – u vindt ze hieronder – ook bedoeld. Ze smaken naar meer, dus als u dit leest is Piet-Hein alweer aan het interviewen.

Frank van Wijck
Hoofdredacteur De Eerstelijns