Community Abonneren
×

Bejaardenhuizen nieuwe stijl

In een discussie op Twitter over de noodzaak om huurwoningen te bouwen als oplossing voor het groeiende huisvestingsprobleem, wierp een huisarts de vraag op: ‘Zou het een idee zijn om bejaardenhuizen ertussen te gaan zetten?’. Mathil Sanders liet geen minuut voorbijgaan. ‘Mee bezig in Geldrop-Mierlo’, twitterde ze. Wie is zij, waarom schreef ze dit en wat bedoelt ze precies?

Sanders legt nadruk op die drie woorden ‘vergeten groep ouderen’. “Ik ken hun werkelijkheid”, zegt ze”, ik weet hoeveel slechter hun kwaliteit van leven in de laatste fase wordt. Ze schrikken ervoor terug om Wlz aan te vragen omdat dit direct financiële consequenties heeft. Toen ik aantrad als wethouder, was ik dan ook verbaasd om in de bestaande visie op wonen, zorg en welzijn te lezen dat alles voor hen goed geregeld was. Dat is dus niet zo. Veel beleidmakers kennen die vergeten groep ouderen niet.”

Betekent dit – verwijzend naar haar antwoord in die Twitterdiscussie dat zij in Geldrop-Mierlo – de aanzet heeft gegeven tot de bouw van bejaardenhuizen? “We hebben het om te beginnen heel hoog op de agenda gekregen”, vertelt ze. “Met de portefeuillehouder ruimte en sociaal domein vormen we hiervoor één projectgroep. Kerngedachte daarbij is: als we beginnen met het bouwen van beschermde woonvormen voor ouderen, komt er vanzelf een beweegverandering op de woningmarkt. We zorgen dan voor de meest kwetsbare groepen en maken daarbij meteen woonruimte vrij voor jonge gezinnen.”

Het hele artikel lezen? Download het hier!