Community Abonneren
×

Investeren in een ongewisse toekomst

Volgens hoogleraar Jan-Kees Helderman zijn we op weg naar een nieuw soort verzorgingsstaat: de sociale investeringsstaat. Een onontkoombaar proces, omdat onze oude verzorgingsstaat onhoudbaar was geworden. De transitie van Rijksoverheidstaken naar de gemeenten was hierbij noodzakelijk. “Je moet doen wat nodig is en dat kan alleen lokaal.”

PREMIUM Sterk wijknetwerk: Verkennen, vormgeven, verdiepen, verankeren