Community Abonneren
×

Samen de toekomst van de oudere inwoners vormgeven

“Dit regioplan is een weerslag van de tijdgeest”, zegt Thijs Houtappels, bestuurder van Zonnehuisgroep Amstelland, een van de negen deelnemende organisaties aan de totstandkoming ervan (zie kader). “Het heeft aspecten in zich van positieve gezondheid, preventie en netwerkzorg. En het is een weerslag van het besef dat partijen het beschreven doel onafhankelijk van elkaar niet kunnen waarmaken. Het vraagt om samenwerking tussen zorgaanbieders, gemeenten, woningcorporaties en welzijn.
Uit het document spreekt de expliciete wens om de toekomst van zorg en ondersteuning voor de ouderen in ons werkgebied gezamenlijk vorm te geven. Een werkgebied dat overigens al wel een traditie kent van afstemming en samenwerking, die nu nadrukkelijk geëxpliciteerd is.”

PREMIUM