Community Abonneren
×

Samen werken aan volksgezondheid

Voor het verwezenlijken van een gezonde samenleving zijn de samenleving, het zorgsysteem én het openbaar bestuur gezamenlijk aan zet. Dit is de basisstelling in het essay Samen werken aan volksgezondheid van de Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG). Coauteur Karine van ’t Land schetst hoe hieraan in het licht van de bestaande uitdagingen invulling kan worden gegeven.

Samenwerking gezondheidscentra

“Het is prachtig wat die op kleine schaal in de wijk kunnen oppakken. Zeker als dit ertoe leidt dat mensen ook voor elkaar gaan zorgen, want dat is in het huidige stelsel nodig. Het is waardevol om mensen zelf initiatieven te laten ontwikkelen. Dat maakt het makkelijker om de stap te zetten van nazorg naar voorzorg. Preventie dus, een onderwerp dat we in ons essay ook als een essentieel thema benoemen.

Belangrijk hierbij is het uitgangspunt: collectief als het kan, individueel als het moet. Het NFU-paper over de rol van de universitaire medische centra in preventie schetst daar een helder beeld over: in collectieve preventie aandacht hebben voor het voorkómen van obesitas, maar daarbij niet de mensen die het al hebben in de steek laten. Het samenspel tussen individueel en collectief is zo krachtig. Een gezonde leefomgeving creëren is een collectief belang, en die nodigt individuen uit, maakt het gemakkelijk, om gezonde keuzes te maken.”

Het hele artikel lezen? Download het hier!