Community Abonneren
×

Verbind de kennis van het sociale en medische domein met elkaar

‘Wonen eerst’ en preventie: met deze uitgangspunten wil het kabinet dakloosheid fors en structureel terugdringen. Sociaal geneeskundige Igor van Laere is positief over de ambities in de recente kamerbrief Uitgangspunten aanpak dakloosheid (1(. Hij mist in het verhaal alleen de rol van de dokter.

Een woning voor iedereen is voor het kabinet een prioriteit, zo schetst de kamerbrief. Dat geldt zeker ook voor mensen die dakloos zijn of dreigen te raken. Daklozenopvang bevordert namelijk het herstel van mensen niet. Menselijk leed en maatschappelijke kosten zijn het gevolg. Gemeenten gaan in hun woonzorgvisies de behoefte aan huisvesting, zorg en begeleiding opnemen. Hierbij zal er ook gekeken worden naar een woning met de juiste begeleiding voor dakloze mensen.

In de voorgestelde aanpak komt daarnaast meer nadruk op preventie. Schulden of gezondheidsproblemen moeten vroegtijdig gesignaleerd worden. Ze kunnen immers leiden tot dakloosheid. Hierbij is het belangrijk dat mensen snel de juiste ondersteuning krijgen, aldus het kabinet. Door er eerder bij te zijn en ervoor te zorgen dat problemen niet verergeren, wil de regering voorkomen dat mensen op straat belanden.

Hele artikel lezen? Download het hier!