Community Abonneren
×

Vitale ouderen

We moeten tot een veel helderder onderscheid komen tussen zorg en hulp, stelt gezondheidseconoom Marcel Canoy. Hulptaken horen niet door zorgprofessionals te worden gedaan. Er is een pool van anderhalf miljoen fitte ouderen die in principe inzetbaar is om hulptaken te verrichten voor hun leeftijdsgenoten. Als we de zorg overeind willen houden, is het hard nodig om hun inzet te benutten.

Mobiliseer fitte ouderen om wat over te hebben voor ouderen die hulpbehoevende zijn, bepleitte gezondheidseconoom Marcel Canoy recent tijdens een congres van Zorgvisie. Eenzelfde pleidooi schreef hij eerder al samen met Xander Koolman en Yvonne Krabbe van de Vrije Universiteit Amsterdam in ESB. “Er zijn genoeg vitale 65-plussers die al met pensioen zijn en zelf nog geen mantelzorg bieden of krijgen”, zegt hij, “zo’n anderhalf miljoen. En het is niet alleen waardevol als zij dat wel gaan doen, het is ook gewoon keihard nodig. Kijk naar de ouderenzorg: veel van waaraan de ouderen behoefte hebben is geen zorg maar sociale dienstverlening. Voorzien in die behoefte kan prima worden ingevuld door mensen
zonder zorgopleiding.”