Community Abonneren
×

Ook in de eerste lijn is een tekort aan mensen

‘In combinatie met de inzet op passende zorg en een praktijk ondersteuner huisarts (poh-er) kan de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zich meer richten op complexe problematiek en wordt de instroom beperkt’. Aldus het nieuwe kabinet in haar coalitieakkoord. De komende maanden belichten we deze ambitie in een serie artikelen. Is het een juist voornemen? Wat is ervoor nodig? Wat zijn gezien deze ambitie interessante praktijken in het land?

PREMIUM