Community Abonneren
×

Lancering platform Sociaal Domein op 18 januari 2022 met feestelijk online evenement!

Check het programma en schrijf je in via onderstaande link, want wij hopen we je graag te begroeten op 18 januari 2022! https://lanceringsociaaldomein.yellenge.nl/registration/ Een platform voor, door en voor het sociaal domeinHet sociaal domein is de afgelopen jaren in razendsnel tempo volwassen aan het worden. En daar hoort een eigen journalistiek onafhankelijk tijdschrift bij! Dagelijks […]

Gezonder leven: niet wachten op de overheid

Check het programma en schrijf je in via onderstaande link, want wij hopen we je graag te begroeten op 18 januari 2022!

https://lanceringsociaaldomein.yellenge.nl/registration/

Een platform voor, door en voor het sociaal domein
Het sociaal domein is de afgelopen jaren in razendsnel tempo volwassen aan het worden. En daar hoort een eigen journalistiek onafhankelijk tijdschrift bij! Dagelijks werken gemeenten, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties en andere partners schouder aan schouder met inwoners aan hun eigen lokale gezonde gemeenschap. Met vallen en opstaan, maar ook met veel energie, inzichten en inspiratie. 

Dat brengen we vanaf 2022 samen in een platform, bestaande uit een website en een app met nieuws, vacatures en community maar ook met verdiepende artikelen van, voor en over het sociaal domein in de vorm van een tijdschrift dat zes keer per jaar verschijnt. Op 18 januari a.s. is het zover en staan we heel graag samen met u stil bij de lancering van het platform en het tijdschrift!

Voor wie is deze uitnodiging?
Voor Colleges van burgemeester en wethouders, raadsleden, beleidsontwikkelaars en professionals, maar ook voor partners die nauw verbonden zijn aan het sociaal domein. Politie, welzijnsprofessionals, GGD en eerstelijners bijvoorbeeld. Maar juist ook cliëntenraden, ouders, kinderen, ervaringsdeskundigen en buurtinitiatieven en andere vormen van inwonersnetwerken nodigen wij van harte uit. Want het sociaal domein: dat doen we samen! 

Het sociaal domein in groeiversnelling
Van transitie naar transformatie
Sinds de decentralisatie van de 3D’s: de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet hebben lokale partijen en de gemeenten een brede verantwoordelijkheid voor het sociaal domein. Gemeenten hebben het mandaat om de zorg en ondersteuning op de juiste plek, vorm te geven en te faciliteren voor de eigen inwoners. Bij die gedecentraliseerde verantwoordelijkheid zijn gemeenten ook voor grote opgaven komen te staan. Schaarse middelen moeten verdeeld worden en tegelijkertijd willen  gemeenten serieus investeren in hun eigen lokale verzorgingsstad. 

De decentralisatie van 2015 is gevolgd door een transformatie. Een transformatie van ongekende omvang. Op vele terreinen wordt nu nog steeds, 7 jaar na de decentralisatie, geleerd, ontwikkeld, herzien en geëxperimenteerd. Alles wordt in het werk gesteld om een evenwicht te bereiken tussen draagkracht en draaglast. Niet alleen evenwicht van inwoners, maar ook van gemeenten en betrokken organisaties. 

Gemeenten en professionals staan voor vele uitdagingen: duurzame vormen van bekostiging, het inrichten van domein overstijgende samenwerkingsverbanden om integrale oplossingen te realiseren, keuzes met betrekking tot sturing en keuzes hoe te sturen en te verantwoorden, al dan niet met gebruik van data. En er zijn veel hoopvolle ontwikkelingen zoals positieve gezondheid en brede preventie; de roep om breder te kijken dan alleen ziekte en beperking geeft ruimte voor nieuwe arrangementen voor een lokale gezonde gemeenschap.

Bundelen van inzichten en werkende factoren: leren van elkaar 
Niet telkens het wiel opnieuw uitvinden
Het sociaal domein heeft een reikwijdte van dusdanige omvang, waarbij ook nog eens sprake is van botsende belangen, dat onafhankelijke journalistiek en bevordering van kennis en kunde geen overbodige luxe is. Een vorm van kennisbundeling, ‘best practices’, laatste inzichten en een plek waar je elkaar laagdrempelig kunt bevragen op actuele vragen en uitdagingen. Natuurlijk doorloopt elke gemeente een eigen ontwikkelproces in het komen tot de juiste lokale antwoorden en oplossingen voor de vraagstukken binnen het sociaal domein. 

Bianca den Outer, oprichter van jb Lorenz en uitgever van De Eerstelijns, is al jaren actief in het sociaal domein en voorheen in de eerstelijnszorg. Vanuit een intrinsieke motivatie om impact te maken zoekt Bianca altijd naar effectieve en innovatieve verbindingen met en tussen publieke en private partijen. In 2021 is een speciale gemeentelijke editie van De Eerstelijns volledig gewijd aan de verbinding tussen Eerstelijnszorg en Sociaal Domein, Onder andere geïnspireerd door de positieve reacties op die uitgave is koers gezet op een autonoom tijdschrift voor het sociaal domein. 

Na een jaar van voorbereidingen staat nu dan eindelijk de lancering van het tijdschrift en platform Sociaal Domein voor de deur. Op 18 januari zal deze feestelijk vorm krijgen via een online evenement waarbij iedereen welkom is: https://lanceringsociaaldomein.yellenge.nl/registration/