Community Abonneren
×

Datakoppeling Wmo-gebruik en eerstelijnszorg

De eerstelijnszorg en de Wmo zijn gescheiden domeinen, maar hangen inhoudelijk sterk met elkaar samen. Nivel en Amsterdam health & technology institute (ahti) onderzochten wát precies het verband is en hoe beleid die relatie beïnvloedt. Ze gebruikten hiervoor data die ons zorgstelsel zelf voortbrengt.

Lerend systeem 

Wmo-gebruikers bedienen zich vaker van zorg via de huisarts dan niet-Wmo-gebruikers. Deze conclusie wordt getrokken uit het onderzoek van Nivel en ahti. Hierin is een koppeling op persoonsniveau gemaakt tussen data over eerstelijnszorg en data over gebruik van zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wie nu zegt ‘Dat wisten we toch al’ of ‘Dat lag toch ook wel heel erg voor de hand’, heeft gelijk, stelt Robert Verheij. Hij is programmaleider zorgdata en het lerend zorgsysteem bij Nivel. “Maar het gaat om de vervolgvragen en om de terugkoppeling naar de dagelijkse praktijk. Pas als dat gebeurt is er sprake van een lerend systeem.” Hij vervolgt: “De kunst is de juiste vragen te stellen en er bijvoorbeeld achter te komen dat in een bepaalde periode iets gebeurde met de Wmo dat leidde tot een toename in de huisartsenzorg. Praktische dingen dus om van te leren, om als betrokken partijen het gesprek over aan te gaan met elkaar.”

Breder onderzoek

Het onderzoek van Nivel en ahti heeft betrekking op de Amsterdamse situatie. Ahti-directeur Michiel Heidenrijk: “Gemeenten vullen de Wmo op verschillende manieren in. Als je hetzelfde onderzoek in andere plaatsen doet, kun je dus tot grote verschillen komen ten opzichte van de uitkomsten die wij nu hebben gevonden. Ook dat is interessant, omdat het je kan leren welke invulling van de Wmo het meest effectief is. Dus het zou prachtig zijn als er financiering kwam voor breder onderzoek naar verschillen tussen gemeenten of regio’s. Het gaat om grote belangen.”

Datakoppeling 

Over de datakoppeling zegt Verheij: “Wat wij hebben gedaan, gaat in feite over gepaste zorg en Juiste Zorg op de Juiste Plek. Bij toekomstige analyses willen we meer inzoomen op regionale en gemeentelijke verschillen, sociaaleconomische verschillen, effecten van lokaal beleid. De data liggen er. Onze studie was een vingeroefening, om te zien in hoeverre het mogelijk is om met routinezorgdata zicht te krijgen op de samenhang tussen sociaal domein en de eerste lijn. En die ervaring is veelbelovend.” Hier vind je meer informatie over dataonderzoek over zorggebruik in het sociaal domein en de eerste lijn.